Courier 96

cropped-COURIER96_logo.jpg
Nowa inwestycja Blue Forest Development prezentuje architekturę o wartościach uniwersalnych, wrażliwą na lokalny kontekst, szanującą środowisko, trafiającą w upodobania różnorodnych grup odbiorców. Nowoczesna architektura odnosząca się do założeń zabudowy wielorodzinnej, wolnostojącej i bliźniaczej, wyznacza kierunki dla identyfikacji wizualnej, dedykowanej odbiorcy zainteresowanemu rzeczywistą wartością nabywanej nieruchomości. Identyfikacja spełnia trzy główne kryteria stawiane przed nowoczesnymi jednostkami mieszkalnymi: stabilnej wartości, nowoczesnej formy, aspektu ekologicznego. O tym, że świat jest globalną wioską, przekonał nas obrazowo ostatni rok i ogólnoświatowe konsekwencje związane z wybuchem pandemii. Od teraz znakomita większość ludzkości ma świadomość, że czasem dom jest całym światem. Niech to będzie dobry świat.
Sygnet nawiązuje wprost do trzech owalnych z natury ziaren kardamonu, wydłużonych wzdłuż osi pionowej, ułożonych w orientacji jedno w pionie, dwa pod skosem, tworzących w ten sposób literę K.
Logo i kolorystyka podkreślają wrażliwy ekologicznie charakter inwestycji, której cechami jest życie w zgodzie z naturą i zachowanie klimatu zielonej enklawy.
Klasyczny, szeryfowy font jest elegancki i ponadczasowy, a nazwa KArdamonowa rozpisana symetrycznie.
W słowie Kardamonowa wyróżnia się litera M, która jest bardziej drapieżna i wyrazista, przecięta ziarnem kardamonu.