Najznamienitszy dom herbaty we Francji – Mariage Frères – został założony przez braci Henri i Édouarda Mariage w 1854. Ponad sto lat później, w 1983 roku, dziedzictwo to zostało przejęte przez dwóch niezwiązanych z marką ani rodziną mężczyzn – Richarda Bueno z Holandii oraz Kitti Cha Sangmanee z Tajlandii, którzy postanowili tchnąć w herbaciarski biznes nowe życie.