Tym, co czyni Pałac Ciekocinko Hotel Resort & Wellness miejscem wyjątkowym, poza najwyższym standardem smaego obiektu, jest jego harmonijne wpisanie w otaczający krajobraz. Krajobraz o niezwykłym bogactwie i potencjale, wręcz stworzonym do aktywnej eksploracji przez człowieka.

[sr-gallery images=”image~~579~~http://courier96.pl/wp-content/uploads/2019/01/rugby_1-150×150.jpg|||image~~580~~http://courier96.pl/wp-content/uploads/2019/01/rugby_2-150×150.jpg” type=”gallery” columns=”1″ animation=”false” tilesize=”300″ crop=”false” spaced=”yes” lightbox=”yes” caption=”no”]