European ArtEast Foundation, rozpoczęła działalność w październiku ubiegłego roku w Londynie, co zbiegło się w czasie z największymi targami sztuki współczesnej, podczas których swoje kolekcje prezentuje przeszło 160 galerii z całego świata – Frieze Art Fair. Fundacja powstała, by dawać wsparcie młodym, wschodzącym artystom, poprzez fundowanie grantów, produkcję albumów i książek, organizację wystaw, ale przede wszystkim, by promować artystów z Europy Wschodniej tworzących w okresie powojennym, w latach 50’-70’, dla których ponura rzeczywistość spowita cieniem żelaznej kurtyny i sącząca się z proscenium komunistyczna propaganda, stanowiły dojmującą scenografię niewoli i poddania opresyjnemu reżimowi.

[sr-gallery images=”image~~1674~~http://courier96.pl/wp-content/uploads/2020/02/publikacja1-150×150.jpg|||image~~1670~~http://courier96.pl/wp-content/uploads/2020/02/p2-150×150.jpg|||image~~1671~~http://courier96.pl/wp-content/uploads/2020/02/p3-150×150.jpg|||image~~1672~~http://courier96.pl/wp-content/uploads/2020/02/p4-150×150.jpg|||image~~1673~~http://courier96.pl/wp-content/uploads/2020/02/p5-150×150.jpg” type=”gallery” columns=”2″ animation=”false” tilesize=”300″ crop=”false” spaced=”yes” lightbox=”no” caption=”no”]