Courier 96

Publikacja wywiadu z Szymonem Brodziakiem na łamach La Vie Magazine No 4, współpraca z artystą i redakcją nad koncepcją layoutu.