Courier 96

AHT Business Consulting

Klient: Spółka zależna świadcząca usługi w zakresie doradztwa korporacyjnego.
Cel: Wykreowanie marki w oparciu o brief klienta.
Realizacja: Praca koncepcyjna od podstaw. Określenie grupy odbiorców, opracowanie kompletnej i spójnej
identyfikacji wizualnej dedykowanej klientom korporacyjnym (logo, strona www, kompleksowy copywriting
– misja, claim, przedmiot działalności). Zrealizowanie wizji klienta poprzez wykreowanie marki dla usług
consultingowych na najwyższym poziomie.