Courier 96


Klient:
Magazyn parentingowo-lifestylowy
Cel: Publikacje i wsparcie merytoryczne w zakresie redagowania tekstów i planowania contentu w latach
2016-2018. Całościowa opieka artystyczna i realizacja graficzna / DTP wydania nr 3/2017
Realizacja: Pisanie artykułów o tematyce społecznej, kulturalnej, zdrowotnej. Tworzenie wartościowego
contentu, pozyskiwanie osobowości / przeprowadzanie wywiadów z bohaterami wydań.